Generalforsamling
 
Klubben for Dagplejere
Onsdag den 4. marts 2020 kl. 18.45
FOA Aarhus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J,
mødesalen, 1. sal
Der er spisning kl. 18.00 - 18.45
 

 
 
 
Dagsorden
                 1. Valg af dirigent
                 2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af forretningslovene
4. Valg af stemmeudvalg
                 5. Bestyrelsens beretning v/Helle Nielsen
                 6. Fremlæggelse af regnskab v/Beth Birk
                 7. Indkomne forslag
                 8. Lovændringer
                 9. Valg:
                 a. Valg af formand for 2 år, Helle Nielsen, modtager genvalg
                 b. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
  • 1. suppleant Birgitte de Linde modtager genvalg
  • 2. suppleant Kit Boye modtager genvalg
                                  
c. Valg af 1 bilagskontrollant for 2 år, Gitte Rytter modtager ikke genvalg
                     d. Valg af 2 bilagskontrollantsuppleanter for 1 år,
  • Henny Hentze, modtager genvalg
  • Kirsten Ørsted Kristensen, modtager genvalg,
 
10. Kontingentfastsættelse
11. Eventuelt
 
Forslag til behandling under pkt. 7 Indkomne forslag, og pkt. 8 lovændringer skal ifølge lovene indsendes skriftligt, senest 8 dage før generalforsamlingen til Klubben for Dagplejere, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Forslag til kandidater til valg pågeneralforsamlingen skal ifølge lovene indsendes skriftligt, senest 14 dage før generalforsamlingen til Klubben for Dagplejere, Christian d. X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Klubbens regnskab kan afhentes en uge før generalforsamlingen i klubben.
 
Tilmelding senest 2. marts 2020 påtlf. 46 97 32 20 eller Klubbens hjemmeside www.dagplejeklubben-aarhus.dk pågrund af traktement (2 stk. smørrebrød + øl/vand)
                                                                                                                                                       
Klubben for Dagplejere, Helle Nielsen

Tilmeld dig her
 
Klubben for dagplejere i Århus og Odder | FOA Århus | Christian X's Vej 56-58 | 8260 Viby J | Tlf. 4697 3220
Lav din egen hjemmeside med mono.net