Arbejdsmiljø - gælder din sundhed og trivsel

Arbejdsmiljø for dagplejere

Et godt arbejdsmiljø er vigtig for din trivsel.
Her er en række brugbare links om arbejdsmiljø.

www.mitnetvaerk.dk
www.arbejdsmiljoweb.dk/dagplejerensarbejdsmiljo
www.buintra.dk - under håndbøger/arbejdsmiljø
www.foa.dk - bl.a. under pædagogisk/publikationer
www.arbejdsmiljoviden.dk
www.at.dk
Klubben for dagplejere i Århus og Odder | FOA Århus | Christian X's Vej 56-58 | 8260 Viby J | Tlf. 4697 3220
Lav din egen hjemmeside med mono.net